Kontakt

Vodoprivredno-projektni biro d.d.
Ulica grada Vukovara 271/III
10000 Zagreb

tel.: 01/56 30 400
fax.: 01/56 30 401
e-mail: vpb@vpb.hr
www.vpb.hr

Vodoprivredno-projektni biro je dioničko društvo koje u okviru stručne podjele svoje osnovne djelatnosti na građevinske i geodetske poslove izrađuje sve vrste tehničke dokumentacije pretežito na području hidrotehnike:

 • zaštita voda
 • zaštita od štetnog djelovanja voda
 • korištenje voda
 • plovni putovi
 • višenamjenski hidrotehnički sustavi

Geodetski poslovi

 • izmjera terena i kartiranje
 • izrada svih vrsta geodetskih elaborata
 • izrada posebnih geodetskih podloga
 • izrada parcelacijskih elaborata
 • geodetsko promatranje građevina u eksploataciji (opažanja)

Građevinski poslovi

 • studije
 • matematički modeli
 • idejna rješenja
 • idejni projekti
 • glavni projekti
 • izvedbeni projekti
 • tender dokumentacija
 • stručna mišljenja