Kontakt

Vodoprivredno-projektni biro d.d.
Ulica grada Vukovara 271/III
10000 Zagreb

tel.: 01/56 30 400
fax.: 01/56 30 401
e-mail: vpb@vpb.hr
www.vpb.hr

Korištenje voda

Plovni putovi :

 • Plovni put rijeke Save od Račinovaca do Siska,  idejni projekt za kandidaturu financiranja iz IPA fonda
 • Uređenje plovnog puta rijeke Save, stručna podloga za ishođenje lokacijske dozvole
 • Uređenje savskog plovnog puta i utvrđivanje regulacijske linije rijeke Save za dionicu od Račinovaca do Siska,  studija utjecaja na okoliš
 • Uređenje savskog plovnog puta i određivanje regulacijske linije Save za srednju vodu od Račinovaca do Siska,  idejni projekt
 • Definiranje plovnog puta od Siska do Bregane,  stručna podloga
 • Hidraulička analiza plovnog puta na lokaciji Novi Grad,  studija
 • Savski plovni put - dionica Preloščica, izvedbeni projekt
 • Savski plovni put – dionica Gušće, izvedbeni projekt

Vodoopskrba:

 • Vodoopskrba općine Bistra – idejno rješenje, idejni projekti, glavni i izvedbeni projekti
 • Magistralni vodoopskrbni cjevovodi na području grada Zaprešića – idejno rješenje, idejni projekti, glavni i izvedbeni projekti
 • Vodoopskrbni magistralni cjevovod Vrbovec – Koritna – Dubrava, idejni, glavni i izvedbeni projekt
 • Vodoopskrbni sustav Petrinja – Sisak – Lekenik, studija
 • Vodoopskrbni magistralni cjevovod Petrinja – Sisak – Lekenik, idejno rješenje
 • Shopping City Zagreb, Vodoopskrba – idejno rješenje, idejni projekti, glavni i izvedbeni projekti
 • Opskrba Medvednice tehnološkom vodom za potrebe zasnježenja (idejni i glavni projekti)
 • Vodoopskrba općine Kapela – studija, idejni projekti, glavni i izvedbeni projekti
 • Hidrauličke analize, idejna rješenja, glavni i izvedbeni projekti na području gradova i općina:
  Bjelovar, Vrbovec, Vrbovečka Dubrava, Rovišće, Nova Rača

Navodnjavanje i odvodnja:

 • Dovodni melioracijski kanal za navodnjavanje Biđ-Bosutskog polja, stručna podloga i glavni projekt
 • Sustav navodnjavanja Orubica, idejni projekt
 • Navodnjavanje poljoprivrednog dobra, Poljoprivredno šumarska škola Vinkovci, idejni i glavni projekt
 • Zaštita od vanjskih voda i sustav glavne odvodnje melioracijskog sustava u dolini Kupčine (km 8+610 – 17+298), idejno rješenje

Korištenje vodnih snaga:

 • Hidrološko – hidrauličko dimenzioniranje brane Benkovac (HAE Vinodol), studija
 • Hidrološko – hidrauličko dimenzioniranje nadvišenja brane Lepenice (HAE Vinodol), studija
 • Čvor kod mlina Bedi, Vodotok Bijela, idejno rješenje

Ribnjaci:

 • Ribnjak Dretulja, idejno rješenje i studija o utjecaju na okoliš
 • Ribnjak Vrnjika, idejno rješenje i glavni projekt