Kontakt

Vodoprivredno-projektni biro d.d.
Ulica grada Vukovara 271/III
10000 Zagreb

tel.: 01/56 30 400
fax.: 01/56 30 401
e-mail: vpb@vpb.hr
www.vpb.hr

Osnovna načela djelovanja tvrtke

Vizija

Vizija tvrtke je da kroz neprekidno stručno usavršavanje i tehnološki razvitak u svakom trenutku donosimo najbolja tehnička rješenja koja će udovoljiti rastućim zahtjevima naših kupaca te tako budemo prepoznati kao referentna tvtka na ovom području djelovanja.

Misija

Misija naše tvrtke utemeljena na iskustvu dugogodišnjeg djelovanja u području vodnoga gospodarstva i hidrotehnike općenito je da kroz zadovoljstvo kupca podižemo kvalitetu životnog prostora u našoj domovini uopće, a na dobrobit vlastitih djelatnika.

Strategija

Osiguranje stalne kvalitete naših proizvoda i usluga poštujući ugovorene rokove, uz ispunjavanje svih zahtjeva naših naručitelja uvažavajući pri tom svu zakonsku regulativu, propise i norme iz područja naše djelatnosti. Tako zacrtane ciljeve postižemo stalnim unaprjeđivanjem sustava upravljanja kvalitetom, timskim radom, stalnim stručnim usavršavanjem naših djelatnika i odgovornim odnosom prema poslovima koje obavljamo.