Kontakt

Vodoprivredno-projektni biro d.d.
Ulica grada Vukovara 271/III
10000 Zagreb

tel.: 01/56 30 400
fax.: 01/56 30 401
e-mail: vpb@vpb.hr
www.vpb.hr

Osnovni podaci

Naziv tvrtke:


Skraćeni naziv:
Adresa:
Internetska adresa:
Telefon:
Telefax:
E-mail:

Djelatnost:
MB:
OIB:
Mjerodavni sud:
Registarski uložak s matičnim br.:
Temeljni kapital:
Broj izdanih dionica:
Nominalna vrijednost dionice:

IBAN:


Direktor:

Vodoprivredno-projektni biro dioničko društvo za projektiranje

Vodoprivredno-projektni biro d.d.
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/III
www.vpb.hr
+385 1 5630 400
+385 1 5630 401
vpb@vpb.hr

7112
0546640
35069807615
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU
(MBS) 080113915
2.800.000,00 kn, uplaćen u cijelosti
28.000,00
100 kn

HR9523600001101210948 Zagrebačka banka
HR2923300031100411801 Splitska banka

Helena Jeftimija, dipl. ing. građ.