Povijest tvrtke - Vodoprivredno-projektni biro d.d.

Kontakt

Vodoprivredno-projektni biro d.d.
Ulica grada Vukovara 271/III
10000 Zagreb

tel.: 01/56 30 400
fax.: 01/56 30 401
e-mail: vpb@vpb.hr
www.vpb.hr

Povijest tvrtke

Početak djelatnosti naše tvrtke datira prije više od 50 godina kada se pri izvedbi različitih vodograđevnih radova javila potreba za izradom odgovarajuće projektne dokumentacije. U velikom dijelu svoje prošlosti to se djelovanje odvijalo u okviru vodnogospodarske djelatnosti koja se kroz svoju prošlost organizacijski mijenjala. Od tih dana tvrtka se neprekidno usavršavala i razvijala te je do danas stekla neprocjenjivo iskustvo neophodno za donošenje kvalitetnih projektnih rješenja.

Slijedi kronološki prikaz životnog vijeka tvrtke do današnjih dana:

  • Poduzeće Lonjsko polje u izgradnji, osnovano 1958. godine (projektiranje i planiranje vodogradnji)
  • Direkcija za regulacione i melioracione radove u slivu rijeke Save (Direkcija za Savu), osnovana 1961. godine s Projektnim odjelom
  • Opće vodoprivredno poduzeće za vodno područje sliva Save (OVP Sava), osnovano 1965. godine (Tehničke službe), OOUR Projektni (1975. godina)
  • Vodoprivredna radna organizacija za vodno područje sliva rijeke Save (VRO Sava), OOUR Projekt, 1979. godina
  • JVP Hrvatska vodoprivreda, Projektantski i geodetski odjel, 1990. godina
  • Vodoprivredno-projektni biro, d.o.o. (VPB d.o.o.), 31. prosinca 1994. godine
  • Vodoprivredno-projektni biro, d.d. (VPB d.d.), 30. rujna 1998. godina