Kontakt

Vodoprivredno-projektni biro d.d.
Ulica grada Vukovara 271/III
10000 Zagreb

tel.: 01/56 30 400
fax.: 01/56 30 401
e-mail: vpb@vpb.hr
www.vpb.hr

Reference

Certifikati, potvrde, dozvole:
Certifikat sustava upravljanja tvrtkom ISO 9001:2000 (03/2004.)
Certifikat sustava upravljanja tvrtkom ISO 9001:2008 (03/2010.)
Certifikat sustava upravljanja tvrtkom ISO 9001:2008 (03/2013.)
Rješenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva o davanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša (11/2009.)
Rješenje o ispunjavanju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti izrade projektne dokumentacije za vodnogospodarske građevine i vodne sustave (03/1997.)


Investitori
Hrvatske vode
Agencija za vodne putove
EKO-Kaštelanski zaljev – ustanova Split
HEP
INA
brojne gradske komunalne tvrtke (Zagreb, Bjelovar, Krapina, Zabok, Vrbovec, Dugo Selo, Zaprešić...)

Značajniji poslovi (posljednjih desetak godina):