Kontakt

Vodoprivredno-projektni biro d.d.
Ulica grada Vukovara 271/III
10000 Zagreb

tel.: 01/56 30 400
fax.: 01/56 30 401
e-mail: vpb@vpb.hr
www.vpb.hr

Zaposlenici

U tvrtki je za stalno zaposlen 31 djelatnik od kojih 28 na stručnim poslovima osnovne djelatnosti:

 • 13 diplomiranih inženjera građevinarstva (mag. ing. aedif.)
 • 2 diplomirana inženjera kulturne tehnike (mag.ing.geod.)
 • 3 diplomirana geodetska inženjera (mag.ing.geod.)
 • 1 građevinski inženjer (univ. bacc. ing. aedif.)
 • 1 geodetski inženjer (univ. bacc. ing. geod.)
 • 1 inženjer arhitekture (univ. bacc. ing. arh.)
 • 2 inženjera računarstva (inž. rač.)
 • 1 stručna prvostupnica - inženjerka građevinarstva (bacc.ing.aedif.)
 • 2 građevinska tehničara
 • 1 geodetski tehničar
 • 1 kopirantica

Ostali djelatnici:

opći i računovodstveni poslovi: 1 diplomirana ekonomistica (dipl.oec.) , 1 djelatnica srednje stručne spreme i poslovna tajnica

Građevinska struka

Projektanti – ovlašteni inženjeri:

Darko Jelašić, dipl. inž. građ. (mag. ing. aedif.),
direktor
01/56 30 410 098/414 483 darko.jelasic@vpb.hr

Helena Jeftimija, dipl. inž. građ. (mag. ing. aedif.),
zamjenica direktora
upravljanje kontrolom kvalitete
voditelj projekta I
01/56 30 406 091/25 07 886 helena.jeftimija@vpb.hr

Željko Tusić, dipl. inž. kult. teh. (mag. ing. geod.),
savjetnik
voditelj projekta I
01/56 30 402 098/204 939 zeljko.tusic@vpb.hr

Berislav Brkić, dipl. inž. kult. teh. (mag. ing.geod.),
voditelj projekta I
01/56 30 411 098/204 937 berislav.brkic@vpb.hr

Domagoj Bubrig, dipl. inž. građ. (mag. ing. aedif.),
voditelj projekta I
01/56 30 418 091/48 21 516 domagoj.bubrig@vpb.hr

Antun Radić, dipl. inž. građ. (mag. ing. aedif.),
voditelj projekta II
01/56 30 421 091/59 22 351 antun.radic@vpb.hr

Miroslav Bjelić, dipl. inž. građ. (mag. ing. aedif.),
voditelj projekta II
01/56 30 410 091/88 06 576 miroslav.bjelic@vpb.hr

Dario Kolarić, dipl. inž. građ. (mag. ing. aedif.),
voditelj projekta II
01/56 30 417 091/48 21 512 dario.kolaric@vpb.hr

Ana Jelka Graf, dipl. inž. građ. (mag. ing. aedif.),
voditelj projekta II
01/56 30 417 091/51 65 600 ana.tomic@vpb.hr

Ariana Andrić, dipl. inž. građ. (mag. ing. aedif.),
voditelj projekta II
01/56 30 409 091/48 21 513 ariana.andric@vpb.hr

Žana Bašić, dipl. inž. građ. (mag. ing. aedif.),
voditelj projekta II
01/56 30 417 091/76 83 029 zana.basic@vpb.hr

Enes Obarčanin, dipl. inž. građ. (mag. ing. aedif.),
voditelj projekta II
01/56 30 409 098/98 44 133 enes.obarcanin@vpb.hr

Zlatko Biočić, dipl. inž. građ. (mag. ing. aedif.),
voditelj projekta II
01/56 30 412 098/48 21 522 zlatko.biocic@vpb.hr

Projektanti:

Damir Karačić, dipl. inž. građ. (mag. ing. aedif.), projektant I
Danijela Lotina, dipl. inž. građ. (mag. ing. aedif.), projektant I
Damir Devčić, inž. arh. (univ. bacc. ing. arh.), projektant I
Davor Malus, inž. građ. (univ. bacc. ing. aedif.), projektant I
Katarina Nađ, stručna prvostupnica – inženjerka građevinarstva (bacc. ing. aedif.), projektant III
Miroslav Božičević, građ. teh., projektant I
Viktorija Karamarković, inž. rač., projektant I
Liljana Poslek, građ. teh., projektant II
Željko Gobac, inž. rač., projektant II

Geodetska struka

Ovlašteni inženjer:
Slaven Marasović, dipl. inž. geod. (mag. ing. geod.),
voditelj geodetskog odjela
projektant voditelj I
01/56 30 419 slaven.marasovic@vpb.hr

Geodetski poslovi

Hrvoje Bralo, dipl. inž. geod. (mag. ing. geod.), geodet II
Jure Šimundić, dipl. inž. geod. (mag. ing. geod.), geodet II
Tomislav Šikić, inž. geod. (univ. bacc. ing. geod.), geodet II
Damir Čižmek, geod. teh., geodet II

Kopiraonica:

Katica Kralj

Računovodstveni i opći poslovi:

Elvira Barišić Vugrin, dipl. oec. (mag. oec.), voditeljica OPFR
01/56 30 403 091/52 44 648 elvira.barisic@vpb.hr

Sanja Barić, računovotkinja

Tajnica:

Mirica Zlodi