Kontakt

Vodoprivredno-projektni biro d.d.
Ulica grada Vukovara 271/III
10000 Zagreb

tel.: 01/56 30 400
fax.: 01/56 30 401
e-mail: vpb@vpb.hr
www.vpb.hr

Zaposlenici

U tvrtki je za stalno zaposlen 33 djelatnika od kojih 28 na stručnim poslovima osnovne djelatnosti:

 • 15 diplomiranih inženjera građevinarstva (mag. ing. aedif.)
 • 2 diplomirana inženjera kulturne tehnike (mag.ing.geod.)
 • 3 diplomirana geodetska inženjera (mag.ing.geod.)
 • 1 građevinski inženjer (univ. bacc. ing. aedif.)
 • 1 geodetski inženjer (univ. bacc. ing. geod.)
 • 1 inženjer arhitekture (univ. bacc. ing. arh.)
 • 2 inženjera računarstva (inž. rač.)
 • 1 diplomirana ekonomista (dipl.oec.)
 • 1 stručna prvostupnica ekonomije (bacc.oec.)
 • 1 djelatnica srednje stručne spreme
 • 2 građevinska tehničara
 • 1 geodetski tehničar
 • 1 tajnica
 • 1 kopirant